اوقات شرعی
استان:
شهر:
تاریخ:
اوقات شرعی به افق: اهواز
اذان صبح
۰۵:۱۹:۱۹
طلوع افتاب
۰۶:۴۴:۲۳
اذان ظهر
۱۳:۱۵:۲۳
غروب آفتاب
۱۹:۴۵:۴۱
اذان مغرب
۲۰:۰۲:۲۸